TONY DRAKE / GENE CHANDLER - SUDDENLY / MY BABY'S GONE